Rólam

Vincze Judit, tanácsadó szakpszichológus vagyok. Kapcsolati, érzelmi, tanulási, karrier  és képességproblémák esetén  forduljon hozzám bizalommal! Hivatástudatom, szakmai felelősségérzetem,  alap és szakképzettségeim, módszertani, gyakorlati tanulmányaim és sokéves intézményi, magánpraxisbeli és vezetői  tapasztalataim jelentik a garanciát munkám minőségére. Részletesen lásd lejjebb.

 Első munkahelyem a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Összehasonlító Anatómia Tanszéke volt, ahol, mint biológuskutató, pszichológus és biológia tanár szakos hallgatók számára tartottam anatómia gyakorlatokat, valamint kutató tevékenységet folytattam. Nagyon érdekelt a magasabb rendű idegi illetve pszichés működés, mely megértésének lehetőségét nem kizárólag a molekuláris folyamatok tisztázásában láttam. Így jutottam arra az elhatározásra, hogy pszichológiát fogok tanulni. Pszichológia tanulmányaim során, méginkább megerősödött bennem az interdiszciplinális szemléletmód. 1990. és 2000. között több biológiai és pszichológiai témájú kutatásban vettem részt.

Első pszichológusi tapasztalataim helyszínei egészségügyi és szociális intézmények voltak. Itt elsősorban a szülőkkel, családokkal, gyermekekkel végzett munkában szereztem tapasztalatot.

2002-ben tettem tanácsadó-pszichológusi szakvizsgát, melynek során betekintést nyerhettem a tranzakció analízis alapjaiba, kognitív terápiába, és a csoportos tanácsadás,  pár- és családi- tanácsadás, krízistanácsadás fogásait is elsajátíthattam. Ma is folyamatosan gazdagítom tapasztalataimat, részben saját élmény, részben képzések formájában, hogy minél több eszköz álljon rendelkezésemre a hozzám forduló kliensek problémáinak kezelésére. Így képződtem például a neurofeedback terápiában, intelligencia tesztek felvételében, megismerkedtem relaxációs és szimbólumterápiás technikákkal. Fontos számomra az új tudományos eredmények követése, irodalom tanulmányozása, konferenciák látogatása.

Az évek során elkötelezetté váltam a  családok integritásának védelme, a szülők kompetenciájának erősítése  irányába. Jelentős számú kettős vezetésű  (családterapeuta kollégával)  pár- és család- terápia  is van mögöttem.

Gyakran kerestek meg olyan szülők, akik már véglegesen döntöttek a válás mellett, de aggódtak a gyermekeik lelki egészségéért, vagy ők maguk birkóztak meg nehezen  a  válással, nem találtak új egyensúlyt. Mivel e terület, sajnálatos gyakorisága miatt, tanácsadói munkám külön szegmensévé vált, tanácsadás-pszichológiai diplomamunkámat is a “A válás folyamatában történő segítségnyújtás lehetőségei szülők számára” témából írtam.

A még hatékonyabb családi- párkapcsolati tanácsadói munka érdekében, 2018-ban elvégeztem az Érzelemfókuszú párterápia externship-et, Scott R. Woolley, PhD vezetésével, valamint a HMT csoportvezetői képzést Dr. Török Szabolcs vezetésével.

Pszichológusi tapasztalatom gyarapodását nagymértékben elősegítette a 2003-tól folytatott magánpraxisom, melynek keretében szintén sokféle egyéni, családi, párkapcsolati és nevelési problémával találkoztam.

2009-től főállásban egy budapesti nevelési tanácsadó, majd pedagógiai szakszolgálat igazgatójaként tevékenykedem. Az itt töltött éveim során, az iskolai problémák kezelésében, a képességvizsgálatokban is tapasztalatot szereztem. Biológus végzettségemnek, anatómiai, idegélettani ismereteimnek köszönhetően, közel állnak hozzám a képességvizsgálatok, fejlesztések, a neuropszichológiai, gyógypedagógiai szemlélet is. Intelligencia vizsgálatok és képességdiagnosztika végzésében jelentős gyakorlatot szereztem. 

2012. óta érdeklődésem középpontjába került a figyelemzavar. Munkám során találkoztam a figyelem problémák kezelésének nehézségével, ekkor döntöttem a neurofeedback terápiás képesítés megszerzése mellett. Ilyen irányú munkám szempontjából fontos számomra a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének, Dr. Bódizs Róbert által vezetett, alváskutatás szemináriuma,  melyen közel egy éven át gazdagíthattam  electroenkefalográfiával kapcsolatos ismereteimet, és elmélyülhettem az egyes pszichés betegségeknél megfigyelt, gyakran pszichodiagnosztikus értékű  alvásjellegzetességek tanulmányozásában. A témában részt vettem továbbá a Dr. Csépe Valéria által tartott “Elektroenkefalográfia pszichiáterek és pszichológusok számára ” c. továbbképzésen.

A képességfejlesztéssel kapcsolatos eszköztáram bővítése érdekében 2018-ban elvégeztem a CogniPlus fejlesztői képzést.

2018-ban beiratkoztam a Semmelweis Egyetem Neuropszichológiai szakpszichológus képzésére, ahol jelenleg is gazdagítom diagnosztikus és terápiás ismereteimet.

A vezetői munka is izgalmas számomra, tudatosan fejlesztettem vezetői kompetenciáimat (döntéshozatal, szervezés, érzelmi intelligencia, …). Kihívásként élem meg a változásokhoz való alkalmazkodást, melyek mindig magukban rejtik a fejlődés lehetőségét, kimozdítanak a stagnálásból. A vezetői munka során kifejlesztett kompetenciák nem csak vezetői, hanem szakmai munkám szempontjából is fejlődést hoztak.

A Magyar Pszichológiai Társaság tagja vagyok.

Hívjon Bizalommal!

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑